U otvore na zidovima postavljaju se vrata da bi se prostorije odvojile, a ulaz kontrolisao.

Vrata su spoljna ili unutrašnja. Čine ih okvir (dovratnik) i krilo. Okvir je čvrsti, nepokretan deo koji se utvrđuje u zid otvora, a krilo je pokretni deo vrata kojim se zatvara otvor.

Prema načinu otvaranja, vrata mogu biti: jednokrilna, dvokrilna, više-krilna (sa dosvetlima i nadsvetlima), klizna, sklapajuća, rolo, segmentna....a po funkciji ulazna, sobna, balkonska, garažna…

Ulazna vrata opremljena su kvakom i bravom sa zaključavanjem,opciono rukohvatom ,automatom za samo zatvaranje,interfonskom bravom…i daju nam mogućnost korišćenja sa spoljnje i unutrašnje strane.

Balkonska vrata sa prozorskim mehanizmom za otvaranje koji može i da kipuje i možemo ih smatrati izduženim prozorom. Korišćenje samo sa unutrašnje strane.

Garažna vrata su vrsta, čiji način otvaranja je podređen potrebi da se angažuje što manje od raspoloživog prostora. Obično se izvode kao rolo ili segmentna, a upravljanje je sve češće automatsko-elektromotorno.

Osnovna podela u aluminijumskim konstrukcijama je na hladne profile bez prekinutog termo-mosta i profile sa termički-prekinutim mostom.Po načinu otvaranja serije aluminijumskih profila možemo podeliti na:
zaokretne:

klizne:

podizno klizne:

klizne sklapajuće "harmonike":

fasadne konstrukcije:

komplementarni sistemi:

Vrata su naši životni saputnici. Svi se njima svakodnevno služimo, a mi se trudimo da vam budu lepa i trajna.