18

Živimo brzo i intezivno, što se na licima kuća čita.

Često vladamo izrazom menjajući ga u sopstvenom refleksu...