U domenu proizvodnje bavimo se projektovanjem, izradom i montažom raznovrsnih konstrukcija od AL i PVC kao što su prozori, vrata, viseće fasade, portali i izlozi, stakleni krovovi, pregradni zidovi...
Opredeljenje je da se svi elementi i konstrukcije izrađuju od materijala visokog kvaliteta, te da sva tehnička rešenja budu argumentovana i najbolja za dati projekat, a uz poštovanje ideja projektanta kao i želje investitora.

al_kon_naslovna

AL konstrukcije

Aluminijumski profili nastaju procesom ekstrudiranja iz legure AIMgSI, 0,5 prekidna čvrstoća F22, tvrdoća HB75 prema din 1748.

Osnovna podela u aluminijumskim konstrukcijama je na:
- hladne profile bez prekinutog termo-mosta
- profile sa termički-prekinutim mostom

Profili mogu biti finalno obrađeni i zaštićeni
- plastifikacijom
- eloksažom

PROCITAJTE VISE

pvc_kon_naslovna

PVC konstrukcije

U domenu proizvodnje bavimo se projektovanjem, izradom i montažom raznovrsnih konstrukcija od PVC kao što su prozori, vrata, viseće fasade, portali i izlozi, stakleni krovovi, pregradni zidovi... Opredeljenje je da se svi elementi i konstrukcije izrađuju od materijala visokog kvaliteta, te da sva tehnička rešenja budu argumentovana i najbolja za dati projekat, a uz poštovanje ideja projektanta kao i želje investitora.

 

PROCITAJTE VISE